ทรูมูฟ เอช » การให้ คือการสื่อสารที่ดีที

ทรูมูฟ เอช เชื่อเสมอว่า «การให้ คือการสื่อสารที่ดีที่สุด» โดยเราสื่อสารผ่านภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ เรื่องราวในภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนี้ สะท้อนแนวคิดของแบร&#36

Metro: Last Light — Mobius Trailer

The Mobius was created by Alexander Bereznyak, aka Monakh, who was originally employed by 4A as a capture artist. Soon it turned out that his talent was needed in the production team and he took over the role as lead technical artist. But over a couple of months, he continued to work alone on this trailer, that is now made public.

Internet: www.enterthemetro.com
Facebook: www.Facebook.com/MetroVideoGame
Twitter: www.Twitter.com/MetroVideoGame
YouTube: www.YouTube.com/MetroVideoGame

Ещё один сайт на WordPress